Επενδύουμε στη Καινοτομία – ΚΙΟΝΑΣ – Μικρή Ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα

Ο ΚΙΟΝΑΣ είναι μία καινοτόμος ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα. Αποτελεί εφεύρεση του νεαρού μηχανικού Γιάννη Δρόση, στην οποία έχει απονεμηθεί διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, και αναπτύσσεται υπό την αιγίδα της BIG SOLAR.

Αποτελείται από έναν ρότορα ο οποίος περιβάλλεται από τον στάτορα. Στον ρότορα υπάρχει ένας άξονας με πτερύγια τοποθετημένα είτε κάθετα είτε υπό γωνία. Ο στάτορας προστίθεται προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα του ανέμου που επηρεάζει τα πτερύγια του ρότορα. Το όλο σύστημα αποτελεί τη μία βαθμίδα της μηχανής, ενώ μια ή και περισσότερες ίδιες βαθμίδες μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς επάνω στην πρώτη, δημιουργώντας μία πολυβάθμιδη μηχανή.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα -και βασικό καινοτόμο χαρακτηριστικό- του πολυβάθμιδου ΚΙΟΝΑ είναι ότι οι βαθμίδες αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα την αυξημένη απόδοση της μηχανής.
Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα του ΚΙΟΝΑ είναι η φιλική προς το αστικό περιβάλλον αισθητική του, που προκύπτει από το γεγονός ότι ο ρότορας περικλείεται από το στάτορα με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα ορατός και έτσι η ανεμογεννήτρια φαίνεται ως ένα συμπαγές κυλινδρικό αντικείμενο, το οποίο μάλιστα μπορεί να βαφεί στο εκάστοτε επιθυμητό χρώμα. Η καταλληλότητά του για χρήση σε αστικές περιοχές ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο θόρυβος που παράγει κατά τη λειτουργία του είναι σχεδόν μηδενικός.


Ο ΚΙΟΝΑΣ έχει την ικανότητα συνεχούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από την ταχύτητα του αέρα. Ως εκ τούτου, μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε θέση, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στην ταχύτητα του ανέμου που σημειώνονται σ’ αυτή.
Τέλος, λόγω των καινοτόμων χαρακτηριστικών του, επιτρέπει την απομόνωση κάποιων βαθμίδων σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης αλλά και τη σύνδεση κάθε βαθμίδας ή ομάδων αυτών σε ξεχωριστά ηλεκτρικά συστήματα.
Η ισχύς του μπορεί να φθάσει και τα 100kW ενώ εντάσσεται τόσο σε αυτόνομα όσο και σε συνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα.

Η ανάπτυξή του βρίσκεται στην τελική της φάση ήτοι στη δοκιμή του πρωτοτύπου στην αεροσήραγγα του Ε.Μ.Π.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share