ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Η BIGSOLAR Α.Ε., ολοκλήρωσε και παρέδωσε στον Αναπτυξιακό Συνδέσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης Τμήματος του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Δήμο Ιλίου της Αττικής.

Το εν λόγω έργο, το οποίο συνίσταται στην προμήθεια και εγκατάσταση εκατό αυτόνομων φωτοσυστήματων LED(τα οποία τροφοδοτούνται με ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάνελ), υλοποιήθηκε με φωτιστικά τεχνολογίας LED ισχύος 40W και φωτεινής ροής 4.100 lumen της BIGSOLARLED. Τα φωτιστικά είναι τοποθετημέναεπί ιστού 6Mπου φέρει στην κορυφή του solarpanel 100W και μπαταρία 100AH, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία τριών ημερών. Με τα αυτόνομα αυτά φωτιστικά αναβαθμίζεται σημαντικά τμήμα του ηλεκτροφωτισμού του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», τονίζεται ο οικολογικός χαρακτήρας του πάρκου αφού μειώνεται το ανθρακικό του αποτύπωμα τόσο λόγω της τεχνολογίας LED όσο και λόγω των φωτοβολταϊκών πάνελ, ενώ ελαχιστοποιούνται τα κρούσματα βανδαλισμών και κλοπών που υπήρχαν στο παλιό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού.

Το έργο αυτό τονίζει την ταυτότητα της BigSolarως κορυφαίας Εταιρείας Ενεργειακής Εξοικονόμησης (ESCO), η οποία έχει την δυνατότητα να προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν την εφαρμογή εξοπλισμού εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας όπως ο φωτισμός Led, με την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως τα φωτοβολταϊκά. Αντανακλά, επίσης τη διαρκώς εντεινόμενη τάση αντικατάστασης του συμβατικού φωτισμού με φωτισμό τεχνολογίας Led, ο οποίος προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 85%. Επισημαίνεται ότι οι σχετικές επενδύσεις έχουν εξαιρετικές αποδόσεις αφού η περίοδος επιστροφής κεφαλαίου κυμαίνεται, στις πλείστες των περιπτώσεων, μεταξύ 6 και 18 μηνών!

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share