Προμήθεια Φ/Β εξοπλισμού ισχύος 1,24 MW για τις στέγες των διυλιστηρίων Κορίνθου της Motor Oil Hellas

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του έργου, με τη προμήθεια Φ/Β εξοπλισμού ισχύος 1,24 MW για τις στέγες των διυλιστηρίων Κορίνθου της Motor Oil Hellas. Για το έργο χρησιμοποιήθηκαν Φ/Β πλαίσια του οίκου JA SOLAR και inverters του οίκου FRONIUS
Η συνολική ισχύς το έργου θα είναι 2,19 MW.
Είναι με το καθεστώς του net metering ( αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό ).

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share