ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Έναν ακόμη φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατασκεύασε και παρέδωσε «με το κλειδί στο χέρι» η BIGSOLAR Α.Ε. Πρόκειται για ένα φ/β σταθμό, ισχύος 32,25 kWp, που εγκαταστάθηκε επί κεκλιμένης μεταλλικής οροφής κτηρίου στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Θριασίου.

Η ανάθεση του έργου έγινε από την Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στο πλαίσιο ευρύτερης εργολαβίας που εκτελεί για λογαριασμό της ΕΡΓΟΣΕ. Ο βασικός εξοπλισμός του σταθμού, αποτελείται από 129 φ/β γεννήτριες πολυκρυσταλλικού τύπου ισχύος 250W εκάστη, 1 inverter 27,6 kW και σύστημα στήριξης ανοδιωμένου αλουμινίου.

Η BIGSOLAR Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση χονδρεμπορίας βασικού εξοπλισμού φωτοβολταϊκών σταθμών. Μέχρι σήμερα έχει διακινήσει φ/β πλαίσια και inverters συνολικής ισχύος 360 MW. Επιπλέον, έχει κατασκευάσει -ως EPC Contractor- φ/β σταθμούς συνολικής ισχύος 28 MW, και έχει την ευθύνη της συντήρησης και της λειτουργίας φ/β σταθμών συνολικής ισχύος 35 MW.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share