Οι άνθρωποί μας

Oi Anthrwpoi mas

Η δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και κουλτούρας που προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την αναγνώριση για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψήφιων, παράλληλα με τη δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση του προσωπικού, αποτελούν βασικές αρχές για την Εταιρία μας.

Λειτουργούμε με τα πλέον εξελιγμένα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση, με όραμα, φιλοδοξίες και διάθεση για δημιουργία σε έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιριών.

Προσφέρουμε στους ανθρώπους μας την ευκαιρία να διαχειριστούν νέες προκλήσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να καλλιεργήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης.

Οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να αναδεικνύουν στο εργασιακό τους περιβάλλον τις ικανότητές τους και να θέτουν συνεχώς στόχους αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εκπλήρωσή τους.

Ευκαιρίες Καριέρας

Η εταιρία μας είναι πάντα ανοικτή σε ταλαντούχους, φιλόδοξους επαγγελματίες. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο csr.hr@bitros.gr και ανάλογα με τις ευκαιρίες που προκύπτουν, θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας