Παραγωγή Βιομάζας – Ακρολίμνη

1 MWp

To ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΒΙ.ΠΕΛ. A.E., είναι μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 1 MWe, που κατασκευάστηκε και λειτουργεί ήδη στην Κρύα Βρύση Πέλλας από το Μάρτιο του 2016, στο κέντρο του εύφορου κάμπου των Γιαννιτσών. Διαχειρίζεται απόβλητα γειτονικών σφαγείων παστεριωμένα, κοπριά από παρακείμενα βουστάσια, απόβλητα τυροκομικών μονάδων καθώς και φυτικά απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων της περιοχής, τα οποία μετασχηματίζει σε πράσινη ενέργεια.

Το έργο υλοποίησε η ελληνική εταιρεία BIG SOLAR του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία FARMATIC που έχει εμπειρία 50 χρόνων ως Κατασκευαστής δεξαμενών, σιλό και έργων βιοαερίου και επεξεργασίας αποβλήτων. Η FARMATIC επιμελήθηκε όλου του σχεδιασμού της μονάδας και προμήθευσε όλο τον βασικό εξοπλισμό της αναερόβιας χώνευσης, η οποία βασίζεται στις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και ανάδευσης που επιτυγχάνονται στον κεντρικό μεταλλικό χωνευτήρα CSTR 5,000 μ3 με εσωτερική επισμάλτωση.

Η μονάδα αποτελείται από δύο χωνευτήρες 5,000 μ3 έκαστος, όπου παράγεται το βιοαέριο το οποίο αποθηκεύεται σε ειδική πολυεστερική μεμβράνη 2,500 μ3 και στη συνέχεια καίγεται στη μηχανή συμπαραγωγής της General Electric παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, διαθέτει δύο κτήρια (μηχανοστάσιο και αντλιοστάσιο), γραφεία, δεξαμενή και χώρο παραλαβής υλικών, καθώς και καλυμμένη λιμνοδεξαμενή αποθήκευσης του υγρού υγρού υπολείμματος, το οποίο συνιστά ένα εξαιρετικό οικολογικό οργανικό λίπασμα. Το λίπασμα αυτό διανέμεται στους αγρότες της περιοχής, συμβάλλοντας στην αύξηση της απόδοσης της παραγωγής τους και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και υποστηρίζεται λειτουργικά από έμπειρα στελέχη της εταιρείας με μακρόχρονη εμπειρία στη λειτουργία μονάδων βιοαερίου στο εξωτερικό.